Γενικοί όροι χρήσης

Η παραγγελία μέσω του aromasapouniou.gr. ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας γίνετε με συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα ο πελάτης έχει αποδεχτεί τους όρους σύμβασης του Καταστήματος.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος aromasapouniou.gr και οι αγορές σας μέσο αυτού διέπονται από τους παρακάτω όρους χρήσης και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε πως έχετε κατανοήσει τους παρακάτω όρους πριν προβείτε σε οποιαδήποτε αγορά. Με την αποδοχή των όρων χρήσης, προϋποθέσεις συνεπάγετε η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας.

Το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας aromasapouniou.gr πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας και των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω αυτής, δεν θίγουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου της Ελληνικής νομοθεσίας. Οι συμβάσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Με την είσοδο σας στο κατάστημα δηλώνετε πως είστε ενήλικος και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, επίσης δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Για τα στοιχεία και τους κωδικούς που έχετε καταχωρήσει υπεύθυνος είστε εσείς. Για αυτό το λόγο παρακαλούμε τηρήστε τους κανόνες για την ασφάλεια αγορών μέσω διαδικτύου

Το Ηλεκτρονικό κατάστημα aromasapouniou.gr δεν ευθύνεται για προβλήματα που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγο δίκης σας υπαιτιότητας και πιθανών λαθών

Τα προϊόντα προορίζονται για προσωπική σας κατανάλωση ή για το πρόσωπο στο οποίο αποστέλλονται και απαγορεύεται η περεταίρω προώθηση και μεταπώληση χωρίς την συγκατάθεση του καταστήματος.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο των σελίδων του καταστήματος aromasapouniou.gr όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του aromasapouniou.gr και προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία.
Το περιεχόμενο καθώς και αυτό κάθε αυτό του ηλεκτρονικού καταστήματος aromasapouniou.gr μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να μεταπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή του.

 

Ασφάλεια πληρωμών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών, το κατάστημα μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Το κατάστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αλλά δεσμεύετε στην έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών μέσω E-mail ή τηλεφωνικά ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παραλαβής ή για την μη διαθεσιμότητα τους. Το κατάστημα ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια και μεγάλη καθυστέρηση σε περίπτωση παράδοσης προϊόντων και για πληροφορίες που το ίδιο δίνει μέσω του διαδικτυακού αυτού καταστήματος.

Στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας προϊόντος ή καθυστέρησης παραλαβής έχετε την δυνατότητα ανάκλησης της παραγγελίας σας ή του συγκεκριμένου προϊόντος χωρίς καμία επιβάρυνση.